Our services

E

Rendszerintegráció

Rendszerintegráció keretében végzett tevékenységeink:

 • Informatikai hálózatok tervezés, kivitelezés és üzemeltetése
 • Informatikai infrastruktúra felmérése és tervezése,
 • Szerverrendszerek tervezése, implemetálása, integrációja és üzemeltetése,
 • Munkahelyi desktop környezet tervezése, kialakítása
 • Hardver és szoftver elemek szállítása
 • Felügyeleti, üzemeltetési infrastruktúra kialakítása

E

IT biztonsági megoldások

Munkatársaink nagy gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken:

 • Tűzfalrendszerek tervezése, implemetációja, üzemeltetése (CheckPoint, FortGate, Cisco ISA/ASA, PaloAlto, Dell SonicWall, Symantec)
 • Sérülékenységvizsgálat (Acunetix, Nessus, Nexpose, Kali)
 • Log elemző rendszerek (RSA Netwitness (SA) , Splunk, McAfee, NetIQ Sentinel )
 • IBM Qradar
 • OPSWAT termékek
 • Thycotic ESSO
 • Web-key(2FA,Biokey) termékcsalád
E

Alkalmazásfejlesztés

A Smart International Magyarország Kft. képes egyedi rendszerek kifejlesztésére. Univerzális, saját fejlesztésű, robosztus adatkezelő szoftverünk segítségével és annak testre szabásával képesek vagyunk valós idejű adatforrások által szimultán átadott adatok rögzítésére, adatbázisban való elhelyezésére. Az így keletkezett adatbázisban aztán a további adatbányászat, valós idejű feldolgozó rendszerek telepítése és egyéb szoftverek segítségével tudunk beavatkozó, felügyeleti és karbantartási feladatokat megvalósítani.

E

Erőforráskihelyezés

Ügyfeleink informatikai rendszerének üzemeltetését és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a korábbi üzemeltető személyzet teljes vagy részleges átvételével együtt vállaljuk.
Az elvárt szolgáltatási szintet valamint annak minőségét és az egyéb feltételeket egy szolgáltatási szerződésben rögzítjük

E

Menedzselt szolgáltatások

Ügyfeleink meglévő informatikai infrastruktúrájának teljes körű támogatását, üzemeltetését, működtetését biztosítjuk saját erőforrással és szükség esetén megfelelő kompetenciájú partnerek bevonásával.
Eseti projektek, időszakosan felmerülő IT üzemeltetési feladatok megoldása esetén kihelyezett vagy részmunkaidőben biztosított IT szakértőket biztosítunk.

E

Okosváros megoldások

Az egyes SmartCity megoldásaink olyan integrált informatikai rendszerek, ahol a számos bemeneti adatgyűjtő és mérő eszközök által gyűjtött adatok kiértékelése után intelligens rendszerek automatizált döntéshozatallal segítik az egyes települések, városrészek optimális működését.
Ennek számos informatikai leképezése lehetséges, de a mai modern informatikai trendek szerint ez három rétegű, un. IoT rendszerek kiépítést jelenti, ahol az alsó réteg (lényegében az IoT platform) integrálja és köti a rendszerbe az elosztott szenzor hálózatot és egyéb adatgyűjtő eszközöket, a középső réteg felel az adattovábbításért, integritásért és tárolásért, a felső réteg pedig támogatja a különböző szakértői rendszereket és magas szintű döntéstámogatást az adatok és szenzorok elérésében.

E

Közlekedésinformatika

Cégünk jelentős mérnöki tudást halmozott fel, amely segítségével egyedi, komplex igények kulcsra kész megvalósítását tudjuk támogatni, a banki hátterünk segítségével akár saját finanszírozásban, fővállalkozóként.

Megoldásaink:

 • Autópálya szakrendszerek: segélykérő, forgalomszámláló, meteorológia, CCTV, sebességkijelző rendszer, VJT rendszer, incidens detektálás, forgalomszabályozás
 • Díjszedési rendszer/behajtási/dugó díj

SYSTEM INTEGRATION

Our system integration activities:

– Design, implementation and operation of IT networks
– IT infrastructure assessment and design,
– Design, implementation, integration and operation of server systems,
– Design, implementation, implementation, implementation and maintenance of IT systems, systems integration, installation, integration and management of IT systems
– Hardware and software component supply
– Design, implementation and management of the infrastructure

IT SECURITY SOLUTIONS

Our staff has extensive experience in the following areas:

– Design, implementation and operation of firewall systems (CheckPoint, FortGate, Cisco ISA/ASA, PaloAlto, Dell SonicWall, Symantec)
– Vulnerability testing (Acunetix, Nessus, Nexpose, Kali)
– Log analysis systems (RSA Netwitness (SA) , Splunk, McAfee, NetIQ Sentinel )
– IBM Qradar
– OPSWAT products
– Thycotic ESSO
– Web-key(2FA,Biokey) product family

APPLICATION DEVELOPMENT

Smart International Hungary Ltd. is able to develop custom systems. With the help of our universal, proprietary, robust data management software and its customization, we are able to capture and database data simultaneously transferred from real-time data sources. The resulting database can then be used for further data mining, installation of real-time processing systems and other software to perform intervention, monitoring and maintenance tasks.

RESOURCE ALLOCATION

We take over the operation of our customers’ IT systems and related services, including the full or partial transfer of the former operating staff.
The expected level of service and its quality and other conditions will be set out in a service contract

MANAGED SERVICES

We provide full support, operation and maintenance of our customers’ existing IT infrastructure with our own resources and, if necessary, with the involvement of partners with the appropriate competencies.
For ad hoc projects and periodic IT operational tasks, we provide outsourced or part-time IT experts.

SMART CITY SOLUTIONS

Each of our SmartCity solutions is an integrated IT system where, after evaluating the data collected by a variety of input data collection and measurement devices, intelligent systems support the optimal functioning of individual municipalities and neighbourhoods through automated decision-making.
There are many possible IT representations of this, but in today’s modern IT trends, it is a three-layered approach, called “intelligent management”. IoT systems, where the bottom layer (essentially the IoT platform) integrates and connects the distributed sensor network and other data collection devices, the middle layer is responsible for data transmission, integrity and storage, and the top layer supports various expert systems and high-level decision support in accessing data and sensors.

TRANSPORT INFORMATICS

Our company has accumulated significant engineering expertise to support the turnkey implementation of unique, complex requirements, with our banking backing, including in-house financing as a prime contractor.

Our solutions:
– Specialist highway systems: emergency call, traffic counters, meteorology, CCTV, speed display system, VJT system, incident detection, traffic control
– Toll collection system/driving/jamming tolls

Offer request

Data protection