Our services

E

Rendszerintegráció

Rendszerintegráció keretében végzett tevékenységeink:

 • Informatikai hálózatok tervezés, kivitelezés és üzemeltetése
 • Informatikai infrastruktúra felmérése és tervezése,
 • Szerverrendszerek tervezése, implemetálása, integrációja és üzemeltetése,
 • Munkahelyi desktop környezet tervezése, kialakítása
 • Hardver és szoftver elemek szállítása
 • Felügyeleti, üzemeltetési infrastruktúra kialakítása

E

IT biztonsági megoldások

Munkatársaink nagy gyakorlattal rendelkeznek az alábbi területeken:

 • Tűzfalrendszerek tervezése, implemetációja, üzemeltetése (CheckPoint, FortGate, Cisco ISA/ASA, PaloAlto, Dell SonicWall, Symantec)
 • Sérülékenységvizsgálat (Acunetix, Nessus, Nexpose, Kali)
 • Log elemző rendszerek (RSA Netwitness (SA) , Splunk, McAfee, NetIQ Sentinel )
 • IBM Qradar
 • OPSWAT termékek
 • Thycotic ESSO
 • Web-key(2FA,Biokey) termékcsalád
E

Alkalmazásfejlesztés

A Smart International Magyarország Kft. képes egyedi rendszerek kifejlesztésére. Univerzális, saját fejlesztésű, robosztus adatkezelő szoftverünk segítségével és annak testre szabásával képesek vagyunk valós idejű adatforrások által szimultán átadott adatok rögzítésére, adatbázisban való elhelyezésére. Az így keletkezett adatbázisban aztán a további adatbányászat, valós idejű feldolgozó rendszerek telepítése és egyéb szoftverek segítségével tudunk beavatkozó, felügyeleti és karbantartási feladatokat megvalósítani.

E

Erőforráskihelyezés

Ügyfeleink informatikai rendszerének üzemeltetését és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a korábbi üzemeltető személyzet teljes vagy részleges átvételével együtt vállaljuk.
Az elvárt szolgáltatási szintet valamint annak minőségét és az egyéb feltételeket egy szolgáltatási szerződésben rögzítjük

E

Menedzselt szolgáltatások

Ügyfeleink meglévő informatikai infrastruktúrájának teljes körű támogatását, üzemeltetését, működtetését biztosítjuk saját erőforrással és szükség esetén megfelelő kompetenciájú partnerek bevonásával.
Eseti projektek, időszakosan felmerülő IT üzemeltetési feladatok megoldása esetén kihelyezett vagy részmunkaidőben biztosított IT szakértőket biztosítunk.

E

Okosváros megoldások

Az egyes SmartCity megoldásaink olyan integrált informatikai rendszerek, ahol a számos bemeneti adatgyűjtő és mérő eszközök által gyűjtött adatok kiértékelése után intelligens rendszerek automatizált döntéshozatallal segítik az egyes települések, városrészek optimális működését.
Ennek számos informatikai leképezése lehetséges, de a mai modern informatikai trendek szerint ez három rétegű, un. IoT rendszerek kiépítést jelenti, ahol az alsó réteg (lényegében az IoT platform) integrálja és köti a rendszerbe az elosztott szenzor hálózatot és egyéb adatgyűjtő eszközöket, a középső réteg felel az adattovábbításért, integritásért és tárolásért, a felső réteg pedig támogatja a különböző szakértői rendszereket és magas szintű döntéstámogatást az adatok és szenzorok elérésében.

E

Közlekedésinformatika

Cégünk jelentős mérnöki tudást halmozott fel, amely segítségével egyedi, komplex igények kulcsra kész megvalósítását tudjuk támogatni, a banki hátterünk segítségével akár saját finanszírozásban, fővállalkozóként.

Megoldásaink:

 • Autópálya szakrendszerek: segélykérő, forgalomszámláló, meteorológia, CCTV, sebességkijelző rendszer, VJT rendszer, incidens detektálás, forgalomszabályozás
 • Díjszedési rendszer/behajtási/dugó díj

SYSTEM INTEGRATION

Our activities as part of system integration:

– Design, implementation and operation of IT networks,
– IT infrastructure assessment and planning,
– Design, implementation, integration and operation of server systems,
– Design and development of a workplace desktop environment,
– Delivery of hardware and software elements,
– Development of monitoring and operating infrastructure.

IT SECURITY SOLUTIONS

Our employees have extensive experience in the following fields:

– Design, implementation and operation of firewall systems (CheckPoint, FortGate, Cisco ISA/ASA, PaloAlto, Dell SonicWall, Symantec),
– Vulnerability testing (Acunetix, Nessus, Nexpose, Kali),
– Log analysis systems (RSA Netwitness (SA), Splunk, McAfee, NetIQ Sentinel),
– IBM Qradar,
– OPSWAT products,
– Thycotic ESSO,
– Web-key (2FA, Biokey) product line.

APPLICATION DEVELOPMENT

Smart International Magyarország Kft. is capable of developing unique systems. With the help of our universal, proprietary, robust data management software and its customization, we are able to record and store data transmitted simultaneously by real-time data sources. The resulting database can be used for further data mining, installation of real-time processing systems to support decision making and to perform automated intervention, monitoring and maintenance tasks.

RESOURCE ALLOCATION

We undertake the operation of our customers’ IT systems and related services along with the full or partial takeover of the former operating personnel.
The expected quality of the service and other conditions are ensured according to strict Service Level Agreement levels.

MANAGED SERVICES

We provide full support, operation, and maintenance of our customers’ existing IT infrastructure with our own resources and, if necessary, with the involvement of partners with appropriate competence. We provide outsourced or part-time IT experts for the solution of ad-hoc projects and periodically arising IT operational tasks.

SMART CITY SOLUTIONS

Our individual SmartCity solutions are integrated IT systems where, after evaluating the data collected by numerous input data collection and measuring devices, intelligent systems support the optimal functioning of individual settlements and neighborhoods with automated decision-making.
Many IT mappings of this are possible, but according to today’s modern IT trends, this means the construction of three layers, so-called IoT systems, where the bottom layer (essentially the IoT platform) integrates and connects the distributed sensor network and other data collection devices to the system, the middle layer is responsible for data transmission, integrity and storage, and the upper layer supports various expert systems and high-level decision support in accessing data and sensors.

TRANSPORT INFORMATICS

Our company has accumulated significant engineering knowledge, with the help of which we can support the turnkey implementation of unique, complex needs. With the help of our banking background, even with our own financing, as a general contractor.

Our solutions:
– Motorway specialist systems: emergency call, traffic counter, meteorology, CCTV, speed display system, VMS (Variable Message Signs) system, incident detection, traffic control,
– Toll collection System/Entry/Congestion fee.

Request for Offer

Data protection